2012-11-07

Jam Czterdzieści i Cztery. Odezwa do ludów

(Proszę przekaż tę odezwę, ten tekst, do wielu dobrych ludzi z naszych narodów i ludów! 
Proszę przetłumacz tę odezwę, ten tekst, na znane ci mowy naszych narodów i ludów i przekazuj ten tekst dalej do innych Europejczyków! Szczególnie proszę o przetłumaczenie na mowy dojczą, czeską, słowacką, madjarską, ukrainską, białoruską, rosyjską, litewską, łotewską, estonską, finską, szwedzką, norweską, dunską) 
http://40i4.wikidot.com/czterdziesci-i-cztery

2012-11-07 London, England

Kunrad 44 Czterdzieści i Cztery


ODEZWA DO LUDÓW TEJ ZIEMI


Aloha!
Dobrzy Ludzie!

Zwracam się do was,  ludzi o dobrych duszach, światłych, otwartych umysłach, bogatej wyobraźni, do ludzi uczciwych i mądrych!

W roku 1832 w Dreznie w Saksoni, wielki wieszcz -- Adam Mickiewicz doznał ważnego natchnienia i zapisał w swoim wielkim dziele poetyckim przepowiednię odnoszącą się do przyszłych wydarzeń i przyszłych przemian kulturowych, religijnych i politycznych.
Przepowiedział wtedy pojawienie się jakiegoś ważnego wielkiego męża opatrznościowego, który dokona wielkiego objawienia i zostanie "Nad ludy i nad króle podniesiony", aby budować nowy porządek świata.


"Patrz! - ha! to dziecię uszło - rośnie - to obrońca!

Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery."

"Któż ten mąż? To namiestnik na ziemskim padole.
Znałem go, był dzieckiem, znałem.
Jak urósł duszą i ciałem!

On ślepy, lecz go wiedzie anioł pacholę.
Mąż straszny - ma trzy oblicza,
On ma trzy czoła.

Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza
Nad jego głową, osłania lice.
Podnóżem jego są trzy stolice.
Trzy końce świata drżą, gdy on woła;

I słyszę z nieba głosy jak gromy:
To namiestnik wolności na ziemi widomy!
On to na sławie zbuduje ogromy
Swego kościoła!

Nad ludy i nad króle podniesiony;
Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;  
A życie jego - trud trudów,
A tytuł jego - lud ludów;

Z matki obcej, krew jego - dawne bohatery,
A imię jego czterdzieści i cztery.

Sława! sława! sława!"

--
Adam Mickiewicz, "Dziady, część 3. sc. 5."
Owa przepowiednia Adama Mickiewicza zaczęła się wypełniać w dniu moich narodzin, 44 zimy temu, owego pamiętnego mroźnego stycznia 1968, kiedy to w Warszawie zakazano wystawiania w Teatrze Narodowym przedstawienia.... "Dziadów" Adama Mickiewicza....

Oto nadchodzi nieuchronnie czas wielkich zmian w Europie i świecie.

Gdy wiedza budzi świadomość -- świat zmieni się ogromnie!
Tamta prorocza wizja odnosi się do mnie!
W tym czasie niepewności i powszechnych trudów,
Opatrzność chce tej zmiany pośród naszych ludów.
Jam mąż opatrznościowy dla zmian nowej ery!
A imię moje Kunrad Czterdzieści i Cztery!

Tylko z moim znacznym i ważnym udziałem w tej nadchodzącej wiekopomnej, dziejowej przemianie, będzie możliwe dokonanie dobrych i trwałych zmian ustrojowych i systemowych, korzystnych dla ludów Europy i Planety.

Jeżeli zmiany mają być dla nas dobre i korzystne, to mój udział jest konieczny i niezbędny.
Jest to Konieczność 44.Dziś po 44 latach mojego życia, na 44 dni przed Dniem Apokalipsy 2012
zwracam się do was, ludzi dobrej woli i dobrej duszy
z wołaniem o wsparcie dla tego mojego wielkiego dziejowego i świętego posłannictwa.

Bardzo proszę, aby każdy z was dołożył starań, wysiłków, poświęceń, abym miał możliwość swobodnego, niekrępowanego i bezpiecznego głoszenia mego przesłania i mego słowa.

Włączaj się czynnie do naszego wielkiego dzieła przemian!

Nie myśl tylko o sobie! Jeżeli nawet miewasz zwątpienia i poczucie bezsensu i beznadziei dla siebie w tym trudnym czasie upadku, to włącz się i wspieraj mnie dla dobra naszych przyszłych pokoleń, lepszej przyszłości dla naszych dzieci!

Nie ważne jak mało albo jak wielce znaczącym jesteś człowiekiem!
Nie ważne jak mało albo jak wielce wpływowym jesteś człowiekiem!
Nie ważne jak mało albo jak wielce zamożnym jesteś człowiekiem!
W naszym wielkim dziele dla nas i dla naszych przyszłych pokoleń wszelka pomoc, wkład i poświęcenie każdego człowieka naszej zagrożonej społeczności są wielce potrzebne i korzystne dla nas ogółu! 

Razem stanowimy ważną siłę. Osobno stanowimy ofiary niedobrego systemu.


Wołam i zwracam się do obywateli naszej spólnoty narodów i ludów
z wielką prośbą o wszelką możliwą pomoc i ochronę!

Wiem, że nasze ludy potrzebują mnie ale i ja potrzebuję naszych ludów.
Tylko spółdziałanie bardzo wielu ludzi dobrej woli
i właściwe ukierunkowanie działań i zmian daje szanse na powodzenie naszych zmagań.

Wołam do was w Europie!
Otwórzcie swoje umysły! Otwórzcie swoje dusze!
Otwórzcie drzwi Kunradowi!


-- 
Kunrad Olaf Norman Godigisel 44 Gaizariks Adalbert Ruriks Dagobert
ᚲᚢᚾᚱᚨᛞ ᛟᛚᚨᚠ ᚾᛟᚱᛗᚨᚾ ᚷᛟᛞᛁᚷᛁᛋᛖᛚ ᛋᛋ ᚷᚨᛁᛉᚨᚱᛁᚲᛋ ᚨᛞᚨᛚᛒᛖᚱᛏ ᚱᚢᚱᛁᚲᛋ ᛞᚨᚷᛟᛒᛖᚱᛏ

40i4.is/king

Mapa "Kodu Czterdzieści i Cztery"
Mapa "Kodu Czterdzieści i Cztery" albo mapa męża Czterdzieści i Cztery, która przedstawia i wyjaśnia zapisy w przepowiedni wieszcza odnośnie nadejścia męża Czterdzieści i Cztery.

....

No comments:

Post a Comment